Invitasjon til ekstraordinærgeneralforsamling i Norsk Hovawart Klubb.

Til medlemmene i NHK: Styret inviterer med dette til ekstraordinær generalforsamling 2018.

Møtet finner sted fredag 24.08.18 kl. 19.00Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20,1713 Sarpsborg.

Forslag på kandidater til valg sendes på mail til norskhovawartklubb@gmail.com.

Følgende posisjoner er på valg:
Leder – 2 år
Styremedlem – 2 år
Kasserer – 2 år
Sekretær – 1 år
2 stk varamedlem – 1 år
Valgkomitéleder – 1 år
2 valgkomitémedlemmer – 1 år
Vara valgkomitémedlem – 1 år
Revisor – 1 år

Det kom ingen forslag på saker innen fristen før ordinær generalforsamling, så kun saker allerede på saksliste blir behandlet.

Frist for innsendelse er senest 1 august.

Sakspapirer kommer ut senest 2 uker før møtet.

 

Mvh Styret i Norsk Hovawart Klubb – 22 juli 2018

Kategorier: Årsmøter