Invitasjon til Generalforsamling 18 juni kl 1300 – 1600.
Sted: Letohallen, Dal

Forslag på saker skal sendes til Bente Ødegård
Forslag på kandidater til valg sendes til Randi Schei
Følgende er på valg:

Nestleder, Styremedlem, Sekretær, Varamedlem 1 og Varamedlem 2. Samt Revisor, Vara Revisor, 3*Valgkomiteemedlemmer og vara valgkomitee.
Frist for innsendelse er 20 mai.
Innkalling med saksliste vil sendt ut senest 1 juni.

Mvh

Styret
Kategorier: Årsmøter