INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK HOVAWART KLUBB 2018

Til medlemmene i Norsk Hovawart Klubb – Styret innkaller med dette til Generalforsamling 2018

Møtet finner sted 12 Mai Kl 1200 på Olavsgård Hotell, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.

Forslag på kandidater på valg sendes til Jan Kristoffersen – Mail: jan@jankristoffersen.com

Følgende posisjoner som er på valg er;

Leder – 2 år
Styremedlem – 2 år
Kasserer – 2 år
Sekretær – 1 år (Stine Ruud ønsket selv å gå ut etter 1 år)
2 stk varamedlem – 1 år
Valgkomiteleder – 2 år
2 Valgkomitemedlem – 1 år
Vara Valgkomitemedlem – 1 år
Revisor – 1 år

Forslag på saker sendes til Børre Lien Hansen – Mail: Borre@kennel-hexeberg.no

Frist for innsendelse er senest 13 april.

Jessheim 14 mars 2018 Norsk Hovawart Klubb v/Styret

 

Kategorier: Årsmøter