Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling 24 august kl. 19.00 på Quality Hotel, Sarpsborg.

4 vedlegg:

–       Invitasjon og sakspapirer

–       Resultatregnskap 2017

–       Revisjon 2017

–       Balanseregnskap 2017

Dette vil også bli lagt ut på www.hovawart.no og Hovawartklubben sin FB side.

NB: Vi har ikke mailadresser til alle medlemmene. Gi styret en beskjed så kan vi sende dokumentene eller dere kan laste de ned fra hjemmesiden eller facebook. Sjekk at mailadressen er registrert på ”min side” på NKK.no.

Mvh Styret NHK.

Revisjon NHK 2017

Resultatregnskap NHK 2017

Balanse regnskap NHK 2017

EGF invitasjon 2018

Kategorier: Årsmøter