Styret:

Leder: Geir Rønning 
Nestleder:  Linn Tangen
Sekretær: Anders Mistereggen
Kasserer: Annette Rukke
Styremedlem: Hanna Stenseth
Styremedlem: Jan Kristoffersen
Varamedlem:  Halldor Skattebo
Varamedlem: Miriam Victoria Gilje
Revisor: Morten Caspersen
Vararevisor:

Distrikstkontakter:

Se under KLUBBEN – Distriktsider
Avlsråd:
IHF representant:
Marion Olsen
Telefon: 470 23 807
Leder av Avlsråd og
Valpeformidler:   
Liv Opsahl
Mobil: 990 41 474
Mail: brumma42@hotmail.com

Mentaltest komitè:

Leder:     
Medlem:
Medlem:
Redaktør:

Arrangementskomite:

Leder:
Medlem:

Brukshund-representant (NBF):

Margrethe Thømt
Telefon: 41 40 19 92
Epost: margrethe@brukshoffet.com

Valgkomitè:

Leder: Anne Kari Lind-Fossen
Medlem: Margrethe Thømt
Medlem:
Varamedlem:

Webansvarlig: