Innkalling til årsmøte

Publisert av admin den

Sist endret 9. juni 2024: Signert protokoll finnes her.
Endret 21. mars 2024: Detaljer om dato og sted er endret.


Styret innkaller herved til medlemsmøte mandag 27. mai 2024
Klokkeslett blir satt når sakspapirene blir sendt ut.
Årsmøtet blir holdt digitalt, detaljer om gjennomføring kommer sammen med sakspapirene.

Frist for innsending av saker er 5. april 2024.
Saker kan sendes til styret per e-post: norskhovawartklubb@gmail.com


Vi minner også om tidligere utsendt informasjon fra Valgkomiteen om at følgende verv er på valg i år og forslag til kandidater (deg selv eller andre) kan sendes til på mail til idacarita@gmail.com

Leder (2år) (ønsker ikke gjenvalg)
Medlem til valgkomiteen (2år) (ønsker ikke gjenvalg)
Kasserer (2år) (ønsker ikke gjenvalg)
Styremedlem (2år) (ønsker gjenvalg)
Første vara (1år) (ønsker gjenvalg)
Andre vara (1år) (ønsker gjenvalg)
Vara revisor (1år) (ønsker gjenvalg)
Vara til valgkomiteen (1år) (ønsker gjenvalg)


Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Hovawart Klubb

Kategorier: Årsmøter