Klubben

Styret:

Leder: Michelle Malmåsen
Nestleder:  Mette Fogstad Eielsen
Sekretær: Anders Mistereggen
Kasserer: Philip Olliver Hegerland
Styremedlem: Hanne Skute
Styremedlem: Halldor Skattebo
Varamedlem:  Miriam Victoria Gilje
Varamedlem: Hanne Brenden
Revisor: Ellen Marie Staurset
Avlsråd:
Leder: 
Catrin Klossek
Telefon: 906 15 124
e-post: hcklossek ( a ) gmail.com
IHF representant:
Margrethe Thømt
Telefon: 41 40 1992
Mail: mthomt ( a ) brukshoffet.com
Valpeformidler:   
Miriam Victoria Gilje
Mobil: 41362829
Mail: norskhovawartklubb@gmail.com
 

Brukshund-representant (NBF):

Cecilie Thormodsrud
Telefon: 41431834
Epost: cecilie.thormodsrud (a) telenor.com

Valgkomitè:

Leder: Anne Kari Lind-Fossen
Medlem: Margrethe Thømt
Medlem: Berit Solberg
Varamedlem: Tonje Moen Hanssen