Varsel om årsmøte

Varsel om årsmøte i Norsk Hovawart Klubb Vi avholder ordinært årsmøte i Norsk Hovawart Klubb tirsdag 19 mai 2020 kl. 19.00 i lokaler hos NKK på Holmlia.Adresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo. Årsmøtepapirene blir sendt ut senest 3 uker før årsmøtet, dvs senest 28 april 2020. Frist for medlemmer å sende inn forslag til årsmøte sendes senest 5 uker før, dvs 14 april 2020. Vel møtt til årsmøte.Styret,Norsk Hovawart Klubb

Til informasjon!

Til informasjon: Ekstraordinær generalforsamling (EGF) 24 august 2018 er avlyst. Dette på grunn av at styret har blitt forespeilet at innkallelsen ikke vil bli godkjent, dermed avlyses EGF. Ny innkallelse til EGF vil bli publisert på ny dato etter spesialhelgen. Alle verv i styret vil være på valg.    Mvh Styret NHK

Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling

Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling 24 august kl. 19.00 på Quality Hotel, Sarpsborg. 4 vedlegg: –       Invitasjon og sakspapirer –       Resultatregnskap 2017 –       Revisjon 2017 –       Balanseregnskap 2017 Dette vil også bli lagt ut på www.hovawart.no og Hovawartklubben sin FB side. NB: Vi har ikke mailadresser til alle medlemmene. Gi styret en beskjed så kan vi sende dokumentene eller dere kan laste de ned fra hjemmesiden eller facebook. Sjekk at mailadressen er registrert på ”min side” på NKK.no. Mvh Styret NHK. Revisjon Les mer…

Ekstraordinærgeneralforsamling

Invitasjon til ekstraordinærgeneralforsamling i Norsk Hovawart Klubb. Til medlemmene i NHK: Styret inviterer med dette til ekstraordinær generalforsamling 2018. Møtet finner sted fredag 24.08.18 kl. 19.00 på Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20,1713 Sarpsborg. Forslag på kandidater til valg sendes på mail til norskhovawartklubb@gmail.com. Følgende posisjoner er på valg: Leder – 2 år Styremedlem – 2 år Kasserer – 2 år Sekretær – 1 år 2 stk varamedlem – 1 år Valgkomitéleder – 1 år 2 Les mer…

Hovawart spesialutstilling

Årets hovawartspesial arrangeres 24-26 august 2018 på Utne Camping i Østfold. Fredag 24 august: Hofferace. Vi prøver å arrangere hofferace i år også, men med forbehold om det er et egnet sted å gjennomføre det. Lørdag 25 august: Utstilling. Dommer: Tapio Eerola (Fin.) Søndag 26 august: Lydighet. Klasse I, II, III og FCI klasse III. Dommer: Ikke bestemt ennå Påmelding til utstilling og lydighet gjøres gjennom NKK.no Alle bestiller overnatting selv. For mer informasjon om Les mer…

Innkalling til generalforsamling 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK HOVAWART KLUBB 2018 Til medlemmene i Norsk Hovawart Klubb – Styret innkaller med dette til Generalforsamling 2018 Møtet finner sted 12 Mai Kl 1200 på Olavsgård Hotell, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. Forslag på kandidater på valg sendes til Jan Kristoffersen – Mail: jan@jankristoffersen.com Følgende posisjoner som er på valg er; Leder – 2 år Styremedlem – 2 år Kasserer – 2 år Sekretær – 1 år (Stine Ruud ønsket selv å Les mer…