Valper født

Opplysninger om godkjente parringer og kull får du hos:

Catrin Klossek
Mobil: 90615124
Mail: hovawartavl@gmail.com

Valper til salgs fra godkjente kull

For tiden ingen valper fra godkjente kull til salgs.