Grunnkontigent NKK: Kr. 220,- pr. år.
Hovedmedlemskap NHK: Kr. 300,- pr. år.
Hustandsmedlemskap NHK: Kr. 100,- pr. år.

Hustandsmedlemmer har samme rettigheter som hovedmedlem, bortsett fra at en ikke mottar Hundesport. Regning sendes ut av NKK sentralt.

Hvordan skal vi melde oss inn i Norsk Hovawart Klubb.

Følg linken –> FØLG LINKEN FOR Å BLI MEDLEM I NORSK HOVAWART KLUBB

1. Fyll ut dataene – Klikk neste
2. Velg Klubb – ikke øverste vindu, men det nedenfor
3. Velg Norsk Hovawart Klubb – IKKE distriktssidene.
4. Nå kommer det til betaling
5. Dere vil nå få en mail tilsendt med informasjon.

For å benytte DOGWEB, så HUSK mailen og passordet du har lagt inn under registreringen. Dogweb bruker dere når dere vil melde på utstillinger og andre tester.

Når dere får deres første Hundesport fra Norsk Kennel Klubb, så står medlemsskapet på baksiden av bladet. Over navnet deres.

Utenlandske medlemmer:
Da det er omlegging av systemet hos NKK, må vi endre betingelsene for utenlandske medlemmer. Vi kommer tilbake hvordan dette løses innen kort tid.

Adresseforandring:
Ved adresseforandring ber vi om at det sendes skriftlig beskjed til kasserer
(mail eller brevpost). Kasserer gir videre beskjed til NKK, Hundesport og retter opp medlemslisten.

E-mail:
Har du tilgang på e-mail? I såfall oppfordrer vi deg til å sende adressen til NHK,
slik at vi kan nå våre medlemmer på en enklere, hurtigere og billigere måte.
Adressen sendes til kasserer.
Er du usikker på om vi har din adresse allerede? Send den likevel.
Det er ingen skade skjedd om vi får den flere ganger!